Teknologi på erhvervsuddannelserne

Vores tilgang til iSkolermidt’s udviklingsprojekt

På flere af vores uddannelser indgår faget teknologi. I beskrivelse af faget mål står:

Eleven skal under vejledning gennemføre et produktudviklingsforløb bestående af faserne produktprincip, produktudformning og produktion, test af produkt samt udarbejde dokumentation herfor…

Her er undervisningen lagt på skinner i form af Praxis’ onlineløsning “Teknologi EUD-EUX F-C” som har tilhørende undervisningsforløb i produktudvikling.

Forløbende er tænkte situationer, som skal udfordre eleverne til at lave state of the game-research, samt udvikling af produkter med aspekter som materialer, omkostninger, miljø, pris og produktion i tanke.

Vores fokus her på det nu for Skive Tekniske Skole og Handelsskole fusionerede Skive College, er nu at udvikle forløb det kan blive endnu mere praksisnære. Det vil vi gøre, dels ved at forbinde undervisningen og projekterne med erhvervslivet, dels ved at stille kiggerten ind på de gode eksempler der er blandt fagfolk der har fået en god idé.

Vores mål er at eleverne arbejder hen imod den kreative selvtillid der giver dem mod på at forfølge idéer der kunne realiseres, men samtidig at de udvikler en stærk kritisk sans i forhold til det at kunne tage højde for alle aspekter der ligger i produktudviklingen.

Vores kompetenceløft

Vi er 3 medarbejdere der har gennemført E3U, en leder og to fodfolk, samt en HTX-lærer der lige nu er i gang med at tage uddannelsen.

Ud over E3U, har vi også modtaget en overbygning svarende til 5 ECTS-points. Denne overbygning tog udgangspunkt i forankring af Innovation og Entreprenprenørskab på uddannelsesinstitutionen.

Leave a Reply