Social og Sundhedsskolen Herning

Innovation er blandt andet, når viden fra forskellige vidensdomæner kombineres på nye måder og fører til en ny og værdifuld praksis.

Bevidstheden om denne proces og at nye undervisningsformer kan fører til en ny og værdifuld praksis er Social og Sundhedsskolens fire deltagere godt i gang med. De er halvvejs i deres uddannelsesforløb på VIA.

De 4 deltagere, Daniel, Kirsten, Karen Marie og Diana, har efterhånden flere gange forsøgt hist og her med nye små tiltag, kreative aktiviteter, processer, tanker og refleksioner. Daniel udtaler; ”Jeg tør prøve noget nyt af i undervisningen – og blevet bekræftet i, at undervisning ikke altid skal være så statisk med PowerPoint og gruppearbejde.”

De fire undervisere har oplevet, at mange af eleverne er glade for at prøve en anderledes undervisningsform men, at det også kræver, at den enkelte underviser er ekstra velforberedt og klar til at sætte tingene på spil.

Diana og Karen Marie har i valgfaget; ”Kreativitet og livskvalitet” turde tænke anderledes og har i forbindelse med planlægningen af dette forløb været optaget af, hvordan de kan være med til at facilitere elevernes egen kreativitet. De har udvalgt konkrete værktøjer/øvelser til opstart af kreative processer og ligesom Daniel og Kirsten blevet meget inspireret af de øvelser/værktøjer/metoder, som underviserne på VIA har inddraget i modulet.

Kirsten har også kastet sig ud i innovationens mange muligheder og har i forbindelse med faget: ”Mødet med borgeren og patienten” for EUX-assistentelever, udfordret både sig selv og eleverne. Her oplevede Kirsten et stort engagement fra elevernes side, og eleverne var selv vilde med, at de skulle være så aktive og arbejde med deres viden og omsætte denne i en mere kreativ form. Kirsten udtaler; ”Det krævede forberedelse på en anden måde, fordi jeg ikke med sikkerhed kunne vide, hvordan resultatet ville blive eller, hvordan eleverne ville reagere.”

Samtlige deltagere i projektet er glade for at være i gang med at blive dygtigere innovationsundervisere og glæder sig til at få fyldt endnu mere viden og erfaring i rygsækkene.

Leave a Reply