Fagpakkedage på Århus Akademi

De fire deltagere fra Århus Akademi er i fuldt sving med deres kompetenceudviklingsforløb i innovation og entrepreneurskab. Deltagerne er Jonas Warming Jensen med historie og idræt, Jonas Kusk Mikkelsen med samfundsfag og historie, Signe Marie Hedegaard med engelsk og Sven Damgaard Ørnstrup med mediefag og dansk. De følger uddannelsen E3U på Aarhus Universitet sammen med deltagerne fra de øvrige frem HF-skoler i iSkolerMidt.

På Århus Akademi har deltagerne netop stået for planlægning og afvikling af et to-dags arrangement: Fagpakkedage for fagpakken Rethink. Fagpakkedagene præsenterer de fagpakker, som eleverne kan vælge næste skoleår. I løbet af de to dage får eleverne snuset til fag, temaer og arbejdsformer, som er typiske for den pågældende fagpakke. Fagpakken Rethink indeholder fagene samfundsfag B og innovation C, men ud over fagene er den også karakteriseret ved brug af innovative og projektorienterede arbejdsformer.

Fagpakkedagene indeholdt en introduktion til innovativ metode, som var en god blanding af oplæg og praktiske øvelser. Men størstedelen af tiden blev brugt på at løse en opgave for fodboldklubben Aarhus Fremad, der gerne ville have de unges hjælp til hvordan klubben kan tiltrække flere unge og hvordan de kan få mere opmærksomhed omkring klubbens Facebookside.

Konkret blev eleverne introduceret til kausale og effektuelle arbejdsprocesser. Disse blev indledningsvist anskueliggjort via nogle korte Lego-bygningsøvelser, og efterfølgende blev eleverne indført i de konkrete begreber vha. en kort teoretisk gennemgang. Eleverne blev desuden introduceret til begrebet “means” i en innovativ forstand samt “bird-in-hand” og “affordable loss”-tankegangen. Det konkrete projekt for Aarhus Fremad gik i gang omkring middagstid på dag 1. Klubben pitchede deres behov for eleverne og præsenterede samtidig klubbens idegrundlag. Herefter fik eleverne to halve dage til at udvikle en koncept / en ide / et produkt til Aarhus Fremad. På dag to skulle de pitche ideerne for cheftræneren.

Set i bakspejlet fungerede dagene overordnet godt i den forstand, at eleverne generelt tog ansvar og blev motiverede af, at der var en ekstern aftager, og at de havde kontrol over, hvilket produkt de ville skabe. Der var dog lidt for meget spildtid, idet eleverne blev hurtigere færdige med deres arbejdsprocesser end forventet, så fremadrettet vil vi bryde de relativt lange projektsekvenser lidt op med flere mindre sekvenser, hvor de enten præsenteres for noget fagligt eller introduceres til forskellige måder at arbejde innovativt på – og gerne nogle øvelser, der kan skabe lidt energi og gruppedynamik.

På baggrund af fagpakkedagene og elevernes reaktioner (se nedenfor) fik vi dermed en række erfaringer med den innovative/effektuelle tilgang til undervisning og projektarbejde, som kan opstilles som en række udfordringer/problemstillinger vi vil arbejde med fremadrettet.

 • Hvordan integreres fagene bedre i den innovative arbejdsproces så eleverne oplever de får et fagligt udbytte med?
 • Hvordan finder vi den rigtige balance mellem “faste rammer” og den løst organiserede “effektuelle” arbejdsproces så alle elever føler sig udfordret?
 • Hvordan udnytter vil alternative “undervisningsrum” til at stimulere elevernes kreativitet og motivation?
 • Hvordan udnytter vi eksterne aktører i lokalområdet bedre til at stimulere elevernes motivation?
 • Elevernes tilbagemeldinger:
 • “Måske lidt mere faste rammer”
 • “Det var klart mest spændende torsdag”
 • “Synes det er spændende. Dag 2 hvor vi var ude af huset var en god ide”
 • “Det virker spændende og noget jeg gerne vil arbejde med”
 • “Jeg synes, det har været mega fedt”
 • “Jeg synes at det var meget spændende”
 • “Godt fagligt indhold, lærte meget om samarbejde og innovation selvfølgelig”
 • “Det var meget projektorienteret, hvilket var mega fedt og lærerigt”
 • “Personligt hader jeg gruppearbejde, men dette her var anderledes og spændende”
 • “God fagligt indhold og god samarbejde med de andre fra skolen og klassen”
 • “Fint med en løsning på en virksomheds problem”
 • “Jeg gik på en skole sidste år, hvor vi kun lavede projekter og events, så jeg ved en hel del om det”
 • “Jeg synes at det var virkeligt interessant at lave det var en meget anderledes måde at lære på”
 • Vi fik nogle spændende opgaver. Meget tilfreds”
 • “Jeg lærte om at være selvstændig”
 • “Det kunne være rart med noget samf. undervisning. Vi havde intet”
 • “Jeg synes at man lære en del som ikke har noget med selve opgaven at gøre”
 • “Synes det var spændende”
 • “Det var fedt at man bryder ud af de rammer man er vant til”
 • “Vidste meget i forvejen men syndes det har været sjovt”

Leave a Reply