Skive Teknisk Skole

Gennem projektet vil Skive Tekniske Skole udvikle innovationsdidaktiske og –pædagogiske kompetencer hos udvalgte undervisere og en uddannelsesleder på de tekniske erhvervsuddannelser.

Parallelt hermed udvikler og afprøver disse undervisningsforløb med bæredygtighed som tema, som fremmer en række entreprenante dimensioner i samspil med elevernes tilegnelse af de faglige mål.

Dette danner grundlag for udvikling af en model for spredning og forankring af innovationsdidaktikske og –pædagogiske kompetencer på skolen.