Her på siden finder du resultater og erfaringer fra udviklingsprojektet Innovationsskolerne i Midtjylland –  i daglig tale iSkolerMidt. Projekterne havde bl.a. til formål at undersøge og afprøve mulighederne med innovationsdidaktik i skolernes traditionelle fag. Brug sitet til at forstå hvordan det gjorde undervisere og ledere fra SOSU, EUD og HFogVUC klogere på elevernes udbytte, nye underviserroller og institutionsforankring.

Projektet blev ledet af eVidenCenter og støttet af udviklingsmidler fra Region Midt.

MOOC om spredning og forankring 

I regi af iSkolerMidt har eVidenCenter udviklet et åbent, online kursusforløb i spredning og forankring af innovation i organisationen.

Kurset finder du på www.innovationogsamarbejde.dk

Kurset har til formål, at hver enkelt deltagende institution hjælpes rigtig godt i gang med en fremadrettet forsat proces, der har fokus på at skabe et nødvendigt samspil mellem organisationens områder, der har indvirkning på at realisere innovationsdidaktikkens potentialer.

Computational Thinking i undervisningen

  • Et RegionMidt projekt, der viderefører erfaringerne fra iSkolerMidt

I samarbejde med Region Midtjylland har eVidenCenter startet et nyt udviklingsprojekt, der bygger videre på centrale fund fra iSkolerMidt, bl.a. omkring underviserens måder at arbejde med at facilitere innovative læreprocesser. I computational thinking (ct) stiller didaktikken skarpt på at udvikle elevernes evne til at løse konkrete problemer med algoritmiske løsninger. Hvad en algoritme er, hvordan ct anvendes i forskellige fag, og hvorvidt teknologiforståelse indebærer programmering, forsøger vi at blive klogere på, og du kan følge med her: ct-i-undervisningen.dk.