Learnmark

Helt overordnet er formålet med projektet at udvikle og gennemføre aktiviteter, som både udvikler elevernes viden om entreprenørskab – men også deres evne til at handle entreprenørielt.

Dette kræver at underviserne har kompetencer omkring innovation og entreprenørskab, som de gennem projekt ”innovationskolermidt” får udviklet ved at deltage i et uddannelsesforløb: E3U, som er en praksisnær efteruddannelse med tæt sparring.

Arbejdsformen er baseret på aktionslæring, som giver deltagerne mulighed for at arbejde praktisk med at udvikle egen undervisning