Om

InnovationsSkolerMidt er et regionsprojekt i Midtjylland, projektet sammenfatter 14 ungdomsuddannelsesinstitutioner, der gennem et to årig forløb deltager i udviklingsprojektet.

Det er en uddannelsespolitisk målsætning i Region Midtjylland at uddannelsessystemet bl.a. skal bidrage til udvikling af nye og innovative løsninger på samfundsmæssige udfordringer og være med til at skabe vækst og innovation.

Projektet skal sikre tilstedeværelse af innovation didaktiske og pædagogiske kompetencer på uddannelsesinstitutioner. Formålet er at underviserene, kan udvikle elevernes innovationskompetencer som en integreret del af undervisningen.

Projektets kompetence- og videndelingsaktiviteter henvender sig til alle institutioner, der deltager i regionens indsats på innovations- og entreprenørskabsområdet samt skoler, der i øvrigt er interesseret i innovationsdidaktik og –pædagogik i regionen.

Projektets udbytte bidrager dels til en praktisk afklaring af, hvordan undervisere kan opnå innovationsdidaktiske og –pædagogiske kompetencer, så de kan undervise, så deres elever opnår innovative kompetencer gennem den almindelige undervisning. Desuden opnås viden om, hvordan innovationsdidaktiske og –pædagogiske kompetencer kan spredes effektivt på skolerne og mellem skolerne.

Institutionerne skal i gennem forskellige projektfaser i  den to årige periode.

Fase 1 – Analyse, beslutning om kompetenceudviklingsmodel og -indhold, forberedelse og organisering af projektet

Fase 2 – Kompetenceudvikling af ”frontløbere” samt overvejelser om implementerings- og spredningsmodeller på den enkelte skoler

Fase 3 – Implementering, spredning og afprøvning af modellerne

Fase 4-  Evaluering og sammenfatning af projektets resultater

Projektet skal danne grundlag for netværksdannelse på ledelses- og underviserniveau inden for innovationsdidaktik og -pædagogik.