Social og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens

På Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens vil vi med dette projekt i første omgang udvikle fire underviseres innovationsdidaktiske og –pædagogiske kompetencer, og tage afsæt til at sprede kendskabet i organisationen og blandt vores samarbejdspartnere til innovationsdidaktik og -pædagogik med henblik på at skabe et læringsmiljø, hvor eleverne kan udvikle deres innovationskompetencer.

Konkret vil der i løbet af projektet blive arbejdet med at omforme eksisterende undervisningsforløb tilknyttet henholdsvis erhvervsfag på grundforløbets første del og undervisning i ergonomi og forflytning på social- og sundhedshjælperuddannelsen.