Innovative forløb

Her finder du en oversigt over mange af de forløb, der er udviklet i regi af iSkolerMidt. Brug oversigten til at blive nysgerrig og tag så kontakt til institutionen for at høre mere.

Institution Forløb Kontaktperson
Herning HF & VUC Et bedre liv
Fag: Samfundsfag, historie og dansk
dw@hhfvuc.dk
Dorte Wille
Horsens HF &VUC Motivation og børns læsning
Tværfagligt med bl.a. dansk,HF
SmarGel som løsning

Tværfagligt med bl.a. NF, HF Kantinen, fagpakkefag, HF
Bo@horsenshfogvuc.dk
Bo Møller
Learnmark Udvikling af nye moduler til Grundforløb 1 looe@learnmark.dk
Lone Ørsted
Randers HF & VUC Projektuge - 7 1.HF klasser (flerfaglig emneuge)
 • at arbejde innovativt / i effektuel proces
 • at reflektere over egne kompetencer og interesser samt andre karrierelæringselementer
 • at bidrage til løsning af konkrete udfordring
 • at formidle og præsentere
 • at samarbejde
 • at skabe merværdi

Emneopstart i filosofi november 2017

 • et tilvalgshold i filosofi C
 • at opnå indledende viden om begrebet retfærdighed
 • at genere idéer og skabe fordybelse ved hjælp af arbejdsformer inspireret af dobbelt diamond
 • at formidle vha. kreativt produkt
ann@randershfvuc.dk
Ann Balleby
Randers SOSU På med ”Ja hatten”
Pædagogisk assistent, Fag: Valgfag
Inspiration til hvordan du kan bruge innovation som redskab til at finde løsningsforslag af praksisnære udfordringer.Innovationsforløb med afsæt KIE-modellen
Social og sundhedshjælper uddannelse
Fag: Personlig hjælp, Omsorg og pleje

Open Space på grundforløb 1
Fag: Sundhedsfag
Du kan forklare og komme med eksempler på, hvad der ligger i det brede sundhedsbegreb.

rdy@sosuranders.dk
Rene Dybdal Jensen 
Skive gymnasium og HF Familien
I KS-fagene: samfundsfag, religion og historie (HF)
len@skivegym.dk
Lars Erik Nielsen
Herning SOSU Brancherettet innovation
Fag: ”mødet med borgeren og patienten”
Emne: ”professionel kommunikation”
Eksperimenterer med at eleverne opnår læring, ved at arbejde innovativt i min planlægning og afvikling af forløbet, så eleverne bliver så deltagende og aktive som muligt.
lsh@sosuherning.dk
Louise S. Hausted
FVH SOSU
 • GF2SSA – Uddannelsesspecifik fag – Ergonomi
 • GF2SSA – Naturfag – emnet ergonomi
 • GF2SSA – Naturfag – kost og fordøjelse
 • SSA – Valgfag Innovation
 • GF1 – Bonus/Støtte – Faglig stolthed
 • GF1 – Bonus/støtte – ønsker til undervisningsindhold
 • GF1 – Innovation – innovation i praksis
grb@sosufvh.dk
Grethe Buch
Århus Akademi
 • Nation Building – Historie – STX
 • Folkekommunen – Historie/KS – HF
 • Marketingideer for Århus Fremad – Dansk og samfundsfag – HF
 • Definitionen på danskhed – Dansk – HF
 • Panegyriske krumspring – Dansk – HF
 • Ideologi, politik og vælgere – Samfundsfag – HF
 • Travelling – Engelsk – HF
aatm@aarhusakademi.dk
Tove Møller
AABC HHX
 • Teknologien som driver for verdensmålene
 • Disruption – en vej til opfyldelse af verdensmålene?
 • Disruption: ”Innovation kan også gå fra fattige lande til rige”
 • Regulering af markedskræfter
jtho@aabc.dk
Jeanette Timmermann