Skive Gymnasium og HF

Projektet vil med udgangspunkt i en afdækning af behovet for kompetenceudvikling inden for feltet innovationsdidaktik, uddanne 4 lærere, der skal fungere som fyrtårne på innovationsfeltet på særligt HF-området på Skive Gymnasium & HF.

Gennem netværk med projektets øvrige deltagere udvikles modeller for implementering af innovationsdidaktiske og -pædagogiske kompetencer således, at HF-elever får styrket deres innovative og entreprenante kompetencer. Netværket vil vidensdele de udviklede innovative undervisningsforløb via en fælles vidensdelingsplatform.

Herudover vil fyrtårnene deltage i en spredning af kompetencerne til øvrige lærere og ledelse – gerne i samarbejde med andre skoler fra projektet InnovationsSkoleMidt.