Nyheder

Nyhedsbrev Maj

Find det her.

Evaluering af elevudbytte: rammer og tidsplan

Kære alle,
Her kommer lidt info til arbejdet med evaluering af elevudbytte.

Webinar og standard for evaluering
Vi afholdte webinar om emnet d. 1. februar. Det kan genses her.

I webinaret kom vi bl.a. omkring den standard for evaluering af elevudbytte, som vi alle benytter i projektet. Den beskrives korte træk beskrives således:

Forberedelse af evaluering
Beskriv forløbets mål. Inkluder en kort beskrivelse af forløbet selv.

Metoder til evaluering
Observer og/eller lyt, skab dialog og/eller lav interview til at få indsigt i elevernes oplevelser

Gennemførelse af evaluering
Se, lyt og spørg, mens eleverne er i gang og når eleverne er færdige med forløbene: “Hvordan oplever I, at undervisningens [specificeret indhold, jf. undervisningens aktiviteter] virkede til, at I selv blev mere innovative til [specificeret indhold, jf. undervisningens mål]”

Vurdering og handling
Skriv en sammenfatning med din egen vurdering af den oplevede virkning. Overvej hvad du vil gøre noget anderledes næste gang.

Standarden er moduleret over en oplevelsesbaseret virkningsevaluering. Den kan I læse mere om i Karsten Agergaards bidrag til antologien Didaktikhåndbogen (Hans Reitzels Forlag 2017). Også Bodil Nielsens bidrag til Pædagogikhåndbogen (Hans Reitzels Forlag 2017) er udmærket læsning i denne sammenhæng. Vækker disse kapitler yderligere interesse for emnet, så hyg jer med Peter Dahler-Larsens lidt ældre Evalueringskultur (Syddansk Universitets Forlag 2006) – særligt kapitel 5 er interessant i sammenhæng med iSkolerMidt.

Projektkrav, afrapportering og tidsplan
Som tidligere omtalt – bl.a. i nyhedsbrevet af 18. januar – skal vi alle evaluere elevudbyttet af projektets indsatser (hvoraf kompetenceudviklingen er den største). Dette gøres med ovennævnte standard. Alle skal afrapportere elevudbytte af minimum et forløb skriftligt i et indlæg her på bloggen.
Giv indlægget en passende titel, fx Elevudbyttet af innovationsforløbet “Øl og gastronomi”. Det er nu, at de fleste afprøvninger af udviklede forløb sker, så det er også nu tiden er til at få evalueret elevudbyttet. Fristen for at afrapporter via bloggen er 1. juni 2018.

Jeg glæder mig til at følge indlæggene, og jeg vil igen opfordre alle til at også at følge med og blive inspireret af kollegers prøvelser og resultater.

Se mere her: Webinar om evaluering af elevudbytte

Webinar 1. februar, 14-15.30

Nu, hvor alle projektdeltagere begynder at få hold på innovationsdidaktik i teori og praksis, melder sig et spørgsmål om elevernes situation:
 
Hvordan kan vi vide, om eleverne bliver innovative og entreprenante i kraft vores innovative undervisning?

Det spørgsmål bearbejder vi i webinaret om evaluering af elevudbytte i iSkolerMidt. Formålet er at give projektdeltagerne et fælles udgangspunkt for evaluering af elevudbytte.

Webinaret indeholder en overordnet præsentation af evaluering af undervisning og læring men fokuserer særligt på teknikker og metoder til evaluering, der sker på grundlag af andet end håndfaste mål for elevernes læring. Der bliver god tid til spørgsmål og kommentarer. 

Webinaret afsluttes med en præsentation af det værktøj, som projektdeltagere (og tovholdere) i iSkolerMidt skal anvende til at evaluere og siden afrapportere elevudbyttet med.

Alle opfordres til at deltage. Tilmelding er ikke nødvendig. Men bemærk, at projektets resultatkrav om evaluering og afrapportering af elevudbyttet med det særlige værktøj omfatter alle projektdeltagere.

Få adgang til webinaret som gæst via dette link (der kræves ingen log in-oplysninger). Skriv navn og institution og hop ind i “møderummet”. Brug hovedtelefoner – ikke noget fancy, bare headset til smartphone eller lignende. Sluk (eller tænd ikke) videokameraet i din PC.

Webinaret optages og deles efterfølgende på iSkolerMidt, så de, der ikke har mulighed for at tage del i webinaret, efterfølgende kan se en videooptagelse heraf.

Nyhedsbrev Januar

Find det her

Nyhedsbrev Oktober

Find det her

Nyhedsbrev juni

Find det her

Første seminar i iSkolerMidt – 27. april

Det første seminar i regionsprojektet iSkolerMidt, vil blive afholdt på Aarhus Business College, Sønderhøj 28 i Aulaen, fra kl. 12.00 – 16.00. Der vil være en sandwich og noget at drikker når I ankommer.

På seminariet vil vi præsentere projektet iSkolerMidt og se på, hvad der skal foregå af fælles aktiviteter i løbet af projektperioden. Vi vil ligeledes præsentere de forskellige platforme i projektet, iSkolerMidt.dk og Medium.com/iskolermidt.

Efter præsentationen af projektet vil vi i fælles gennem forskellige kollaborative øvelser udvikle, reflektere og diskutere, hvordan I gerne vil videndele de erfaringer I gør jer i løbet af projektet.

I tilmelder jer med navn og skole via dette link: her
Husk en enhed der kan gå på nettet.

Nyhedsbrev april 2017

Find det her

Kære projektskoler

Jeg hedder Tobias Skov og er projektleder på regionsprojektet InnovationsSkolerMidt, som I er en del af. Nu er projektet så småt i gang, og derfor præsenteres I for de forskellige platforme, der er knyttet til projektet. Denne hjemmeside vil fungere som projektets styringsplatform. Her vil I kunne læse om de enkelte skolers projekter, blive opdateret på nyheder og kunne finde inspirationsmateriale.

Projektet er tilknyttet en platform, som skal fungere som dokumentation og videndeling mellem projekterne. Platformen finder I her.

Alle deltagende skoler får mulighed for at lavet et indlæg cirka en gang i kvartalet. Formålet er at deler arbejdsprocesser, udfordringer og nyheder fra projekterne, via opstillede refleksionsspørgsmål. Der vil kommer mere informationen om indlæggene.

Det vil ligeledes være muligt for alle i InnovationsSkolerMidt, at få løbende information via facebookgruppen  https://www.facebook.com/groups/378446272494136/ og på Twitter https://twitter.com/iSkolerMidt. Følg derfor gerne med her også.

Datoer
I forbindelse med skolernes individuelle projekter blev det på styregruppemødet aftalt at d. 1. marts er deadline for skolernes projektbeskrivelser.

Allerede nu må I også gerne sætte kryds i kalenderen d. 27 april, hvor vi afholde det første seminar i InnovationsSkolerMidt. Seminaret vil tage udgangspunkt i en fælles forståelse af innovationsdidaktik og -pædagogik.
På seminaret vil der også blive mulighed for at videndele opstarten af projekterne i tre spor (EUD, SOSU, HF/GYM). Mere information om sted og indhold, vil blive sendt ud i løbet af foråret.

Velkommen til projektet.