Horsens HF og VUC

Projektet vil efter en indledende afklaring af behov for kompetenceudvikling, uddanne 4 lærere som skal udvikle og implementere innovationsdidaktik og – pædagogik. Projektet vil være centreret omkring nye hf-klasser, hvor der gennem faglig, tværfaglig og projektbaseret undervisning arbejdes med at styrke elevernes innovative og kreative kompetencer.

Erfaringerne fra projektet skal bruges til at sprede innovationspædagogik på skolen. Gennem netværk med projektets øvrige deltagere udvikles modeller for implementering af innovationsdidaktiske og -pædagogiske kompetencer til eleverne for at få styrket deres innovative og entreprenante kompetencer.