Randers Social- og Sundhedsskole

Projekt på GF2 SOSU 

GF2 SOSU undervisningsforløbet vil tage afsæt i en fælles opstartsdag med fokus på innovation og innovationsopgaver. Igennem GF2 SOSU-forløbet vil der løbende være knyttet innovationsopgaver til de forskellige temaer, således at eleverne igennem hele GF2 SOSU-forløbet har mulighed for at arbejde med allerede eksisterende mål og opgaver ud fra en innovationsvinkel.

Innovation bliver på denne måde implementeret i deres daglige opgavetænkning og opgaveløsning.

Innovationsopgaverne benyttes som en ekstra differentieringsvinkel på opgaverne, og det vil derfor ikke være alle eleverne, som når at arbejde med dette aspekt.

 

Projekt på PA

Undervisningsforløbet er et valgfagsmodul, som vil havde fokus på at arbejde med innovation i en praksis-relateret kontekst. Det betyder, at forløbet vil arbejde med at sætte elevernes teoretiske faglighed i spil igennem praksisnærhed.

Valgfagsugen vil sætte fokus på, hvordan eleverne kan være innovative på baggrund af behov, som bliver italesat af praksis. Konkret vil forløbet tage udgangspunkt i forskellige innovationsøvelser for at stimulere elevernes kreativitet og derudover have et samarbejde med institutioner, med det formål at arbejde med en konkret problemstillig fra praksis.