Århus Akademi

På Århus Akademi uddannes fire lærere i anvendelse af innovation og entrepreneurskab koblet til den faglige undervisning. To lærere samarbejder om at anvende innovationsdidaktiske metoder i ks-fagene, to andre i dansk og engelsk.

De udviklede metoder og forløb formidles til skolens lærere med henblik på at alle kan indfri den kommende reforms krav om at eleverne skal arbejde kreativt og innovativt i fagene.

Endvidere udnyttes projekterfaringerne til at oprette hf- fagpakken ”Rethink” hvor der vil være særlig vægt på at udvikle elevernes innovative og problemløsende kompetencer.