Social og Sundhedsskolen Herning

For at understøtte velfærdspersonalets evner til at finde gode løsninger i en presset hverdag, tror vi på, at der er bruge for entreprenørielle kompetencer med blik for innovation, kreativitet og værdiskabelse.

Med dette projekt vil vi gentænke undervisningsforløb i et bredt udsnit af skolefagene mhp. at understøtte eleverne i udviklingen af entreprenørielle kompetencer, der vil komme de kommende arbejdsgivere til gavn.