Aarhus Handelsgymnasium

På Aarhus Handelsgymnasium, Risskov, er målet at projektet skal dække kompetenceudviklingsbehovet inden for innovations- og entreprenørskab.

Dette sker i gennem kompetenceudviklingen af fire medarbejdere for at få sat mere fokus på arbejdet med innovationsdidaktiske- og pædagogiske kompetencer i organisationen, således at vi kan udvikle elevernes innovative kompetencer.

For os handler det om at få skabt viden og erfaring inden for området, at få udviklet et tankesæt omkring innovationsdidaktik på vores afdeling og udvikle forskellige undervisningsforløb som skal spredes til resten af organisationen for herefter at skabe en endelig proces for hvordan vi vil arbejde med innovationsdidaktik i fremtiden.