Teknisk Skole Silkeborg

På Teknisk Skole Silkeborg er målet, at lade kreativiteten og innovationen gå hånd i hånd i tværfaglige helhedsorienterede forløb mellem gastronomer og tjenere, som favner alle elevtyper. For eksempel vil vi skabe et helt nyt talentforløb med fokus på innovation og det entreprenante, som en overbygning på elevernes uddannelse.

Desuden vil vi have fokus på teoriundervisningen og refleksionsniveauet mellem teori og praksis, da det i køkkenerne og restauranten er naturligt at skulle være innovative og entreprenante, imens det i teorilokalet er det mere traditionelt. Derfor kunne det være givende, at gentænke vores læringsprocesser innovativt og benytte for eksempel flipped learning og de digitale medier.