Projekter

Her på siden kan du læse, hvad hver enkelt deltagende institution har villet opnå og hvordan som deltager i iSkolerMidt. Ideerne og indsatserne spænder bredt og vidt henover den samlede projektgruppe men faktisk også inden for de tre respektive uddannelsesområder.

Det er eksempelvis ganske åbenlyst, at fokus har været rettet mange steder hen: undervisernes kompetencer, mulighederne i tværfaglige forløb, erhvervslivets interesser og elevernes motivation for blot at nævne nogle få.

Men samlet set er der dog to ting, der står ud og gælder som en generel innovationsdidaktik og pædagogisk indsats i alle projekter:

- At udvikle af undervisernes formelle kompetencer som et grundlæggende vilkår for overhovedet at komme i gang med at indarbejde innovationsdidaktik i selve fagene.

- At udvise (tidskrævende!) tålmodighed ud fra en erkendelse af, at innovationsdidaktik og pædagogik er en kapacitet, der opbygges gennem eksperimenter med undervisningen og løbende refleksioner herom.