Elevernes udbytte

Her finder du en lang række af praktiske og faktiske vidnesbyrd fra afprøvningen af de forløb, der er udviklet i regi af iSkolerMidt. Dyk ned i hver enkelt afprøvning, læs om elevernes tilbagemeldinger og reflekter over, hvad du kan lære i forhold til din egen praksis.

Sammenfattet peger iSkolerMidt på, at eleverne opnår de faglige mål i forløbene, og at de reagerer på forløbenes brug af innovationspædagogik. Elevernes reaktioner kan sammenfattes i tre overordnede punkter:

  • Elevernes umiddelbare tilbagemeldinger er både positive og negative
  • Eleverne er mere motiverede og engagerer sig mere i undervisningen
  • Eleverne efterspørger mere variation efter at have deltaget i de innovative forløb

Projektdeltagernes egne konklusioner kan sammenfattes i, at innovationsdidaktikkens bidrag til læringen er tvetydig – bidraget kan være større eller mindre, og at bidraget i høj grad afhænger af, hvor god en rammesætning, underviseren selv laver, samt hvor erfarne eleverne er med nye undervisningsformer. Alt i alt er innovationsdidaktik og pædagogik også et spørgsmål om tilvænning.