Innovationsdage på Horsens HF og VUC

På Horsens HF og VUC er vi i fuld gang med kompetenceudviklingsforløbet gennem E3U og har derudover netop haft mulighed for at afprøve noget af den nye viden i vores 1. hf’eres første projektuge med innovation og karrierelæring, som lå i uge 43. De deltagende undervisere i projektet er Mette Bork Hvidberg med biologi og matematik, Eva Sølberg med dansk og billedkunst, Trine Aasø Rasmussen med engelsk, billedkunst og design og Kasper Wettergren med dramatik og historie.

Deltagerne har været glade for efteruddannelsesforløbet med E3U, hvor de har fået en masse inspiration, en række konkrete øvelser og input fra de andre deltagere, som de har kunnet benytte i det netop afholdte innovationsprojekt på skolen. Gennem et feltarbejde på skolen i forbindelse E3U har deltagerne observeret elever og lærere i forbindelse med gruppearbejde, præsentationer, samt afprøvet effektuel og innovativ undervisning. Det gav nye vinkler og idéer til den sidste planlægning af innovationsprojektet, og de har således allerede kunnet overføre dele af efteruddannelsens indhold til den konkrete undervisningspraksis på skolen.

Innovationsprojektet med 1.hf’erne havde som mål, at eleverne skulle tilegne sig elementære kompetencer i innovative arbejdsmetoder og opnå kendskab til procesorienteret problemløsning af virkelighedsnære problemstillinger, samt have fokus på at udvikle deres kompetencer inden for gruppesamarbejde og afholdelse af strukturerede fremlæggelser. De tre projektdage (onsdag-fredag) indeholdt udover selve innovationsprojektet også et alumne med tidligere elever, som fortalte om deres karrierevalg, uddannelse og arbejde først i fælles samling og senere fordelt i klasser, som eleverne kunne vælge sig ind på. Derefter blev projektet kickstartet med et foredrag med fremtidsforsker Jesper Bo Jensen, som introducerede det fremtidige samfund og arbejdsmarked, og fint koblede både karrierevalg og innovation til dette. I innovationsprojektet skulle eleverne henholdsvis arbejde med at finde anvendelsesmuligheder til smart-gel og løse problemstillinger omkring læselyst hos børn, og projektet blev afsluttet med pitch-taler som fremlæggelse af deres idéer i grupperne. Overordnet var projektet en succes, hvor omkring 70% af eleverne i de fem 1. hf-klasser havde oplevet det som sjovt, spændende og udfordrende, mens omkring 80% af dem havde oplevet at blive klogere på hvordan man arbejder innovativt.

Fremadrettet er de udfordringer, som de 4 deltagere vil arbejde med (også i forbindelse med E3U), defineret som:

  • Hvordan kan vi gøre eleverne parat til at arbejde med innovation?
  • Hvordan får vi implementeret innovation på skolen på en givende og meningsfuld måde overfor lærere og elever?

Leave a Reply