Stof til eftertanke

På Skive Gymnasium & HF er underviserne; Signe Mortensen, Søren Hymøller, Jesper Dich og Marianne Lang Riisbøll en del af projektet ISkolerMidt.
De deltager alle fire i et efteruddannelsesforløb med E3U, som de finder meget spændende og relevant i forhold til projektets omdrejningspunkt. I øjeblikket er fokus at få faglige og teoretiske input vedrørende innovation og entreprenørskab, som bl.a. opnås gennem efteruddannelsens fokus på øvelser, engageret undervisning og ikke mindst sparringen med de andre deltagere på efteruddannelsen, som alle er en del af ISkolerMidt-projektet. Flere øvelser og små forløb er dog allerede blevet prøvet af på eleverne, selv om de primære undervisningsforløb først skal gennemføres efter nytår. I øjeblikket er underviserne bl.a. optaget af, hvordan eleverne arbejder med de fire kompetencemål inden for innovation; kreativitet, omverdensforståelse, handling og personlig indstilling.

Undervisernes kendskab til innovation er ikke helt nyt, idet Skive Gymnasium & HF allerede har arbejdet en del med innovation koblet til særligt faget almen studieforberedelse på STX-uddannelsen, men det nye i dette projekt er, at innovation og entreprenørskab bliver indtænkt i Hf-uddannelsen. Selv om innovation og entreprenørskab således ikke er helt nyt land for de fire undervisere, så er de er dog alle fire enige om, at deres deltagelse i efteruddannelsen samt hele projektet er med til at skærpe deres viden om innovation og ikke mindst forny deres interesse for innovation og entreprenørskab. Noget af det, de fire undervisere fremhæver som en øjenåbner, er bl.a. vigtigheden af observation eller andet feltarbejde i forbindelse med at få indkredset viden om det reelle problem, som de innovative kompetencer skal bruges på afhjælpe. Der kan således være stor forskel på, hvad man forestiller sig, problemet er, og så det rent faktiske problem. Et sådant greb har vi ikke tidligere været særlig opmærksom på eller prioriteret i tilstrækkelig grad, idet det mere har handlet om at få koblet innovative kompetencer til fagene.

Selv om armene således er i vejret, så er der også nok at se til som deltager i projektet, hvor efteruddannelse og udtænkning af et kommende undervisningsforløb med inddragelse af innovationsdidaktik, skal gå hånd i hånd med alle de andre arbejdsmæssige bolde, som naturligt er i luften. Særligt når en ny gymnasiereform netop er i gang med at blive implementeret.
Adspurgt om hvad de fire undervisere håber at deltagelsen i projektet kan bidrage med i forhold til praksis på Skive Gymnasium & HF, bliver bl.a. sagt, at en forhåbning er, at innovation og entreprenørskab ved en fælles forståelse og fokuseret indsats kan gøres til en naturlig tilgang for Hf- eleverne i deres problemløsning, på lige fod med andre videnskabelige tilgange, som vi forsøger at bibringe dem.

 

 

 

Leave a Reply